FMC Europe 2016

Dato:
12. mars 2016

Sted:
Informatikkbygget, UiO, Gaustadalléen 23B, Oslo (kart)


Velkommen til FMC Europe

12. mars 2016 arrangeres FMC Europe 2016. Dette er en konkurranse som blir avholdt i flere europeiske byer samtidig, og Oslo er en av de.

Eventer

I denne konkurransen er det kun en event, og det er FMC (3 forsøk).

Program

Tid: Event:
10:30 Registrering
11:00 1. førsøk
12:00 Pause
13:00 2. førsøk
14:00 Pause
15:00 3. førsøk
16:45 Resultater

Hjemmeside

Konkurransen har en offisiell hjemmeside. Der kan du registrere deg og finne program for dagen. Hjemmesiden finner du her.

Kontakt i Oslo

Vidar Klungre:
E-post: vidar1988@gmail.com
Tlf: +47 91370102