Norwegian Championship 2016

Dato:
4.-6. mars

Sted:
Auditorium R2, Realfagsbygget, NTNU, Høgskoleringen 5, Trondheim (kart)


Velkommen til Norwegian Championship 2016

4.-6. mars arrangeres Norwegian Championship 2016. Konkurransen er åpen for alle som kan løse Rubiks kube! Årets norgesmesterskap vil vare i tre dager, fra fredag 4. mars til søndag 6. mars. Det vil ikke være nødvendig å møte opp på fredag eller søndag for de som bare vil delta i de vanligste grenene. Lørdag er hoveddagen for konkurransen, mens fredag vil bli brukt til lite populære grener og søndag i hovedsak vil være finaledagen. Mer info om tidsskjemaet for konkurranen kommer snart.

Program

Merk! Alle cutoffer gjelder etter to forsøk. Det vil si at man uansett får de to første forsøkene, men hvis man ikke har klart cut-offen på minst ett av disse får man ikke de tre siste forsøkene.

Fredag:

Tid: Event: Kommentar:
18:00 Oppmøte
18:15 FMC R1
19:15 FMC R2
22:00 Slutt

Lørdag:

Tid: Event: Kommentar:
9:00 Skewb R1 Cutoff: 40 sek
9:30 Square-1 Combined Final Cutoff: 1 min
10:00 Pyra R1 Cutoff: 40 sek
10:30 5×5 R1 Cutoff 3 min
12:00 LUNSJ
12:25 Velkommen, med regelgjennomgang, etc
12:30 3×3 R1 Cutoff: 10 min
13:30 2×2 R1 Cutoff: 1 min
14:30 4×4 R1 Cutoff: 1:30 min
15:30 OH R1 Cutoff: 1 min
16:15 2×2 R2 75% fra R1
16:45 3×3 R2 75% fra R1
17:15 4×4 R2 75% fra R1
18:00 Megaminx Combined Final Cutoff: 3 min
19:00 SLUTT LØRDAG

Søndag

Tid: Event: Kommentar:
9:00 MultiBLD 1 time totalt
10:00 FMC 1 time totalt
11:00 OH R2 75% fra R1
11:30 3×3 BLD Time limit: 10 min
12:00 Finaler:
12:00 5×5 Finale 8 i finalen
12:45 Skewb Finale 12 i finalen
13:15 4×4 Finale 12 i finalen
13:45 Pyraminx Finale 12 i finalen
14:15 2×2 Finale 12 i finalen
14:45 OH Finale 12 i finalen
15:30 3×3 Finale Alle som er bedre enn 12. beste fra Norge.
16:00 Premieutdeling

I tillegg til det oppsatte programmet vil det være mulig å gjennomføre såkalte side events. Følgente eventer kan gjennomføres hele fredag og lørdag, og før kl. 12 på søndag. Eventene dette gjelder er Feet, 6×6, 7×7, 4BLD, 5BLD og Clock. Disse eventene kan gjennomføres på side event -rommet som er rom R4. For å gjennomføre en side event må man selv sørge for at man har en som kan scramble og en som kan dømme løsningene dine. I tillegg må WCA-delegaten informeres om at dere starter på en side event.

Registrering

Om du ønsker å delta må du forhåndsregistrere deg på WCA sine sider som du finner her.

Regler

Vi følger de offisielle WCA-reglene, de finner du her. Deltagere som ikke har deltatt i lignende konkurranser før bør lese gjennom reglene.

Kontakt

Daniel Gloppestad Bajer:
E-post: da9elgb@gmail.com
Tlf: +47 98625320
Hilmar Magnusson:
E-post: hilmarm@stud.ntnu.no
Tlf: +47 45244796